•   
GENEL KURUL SÜREÇ İPTAL BİLDİRİMİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince;
Şirketimizin 18.10.2019 tarihinde yapılması planlanan 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının, (i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarih ve 2019/49 sayılı, 27.09.2019 tarih ve 2019/50 sayılı Bülteni'nde ilan edilen kararları ile buna müteakiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 2019/51 sayılı Bülteninde ilan edilen kararı uyarınca, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri kapsamında ortaya çıkan Şirket'in diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma zorunluluklarına ilişkin işlemlerin belirlen şekilde yerine getirilmediği ve tamamlanmadığının tespit edilmesi sebebiyle Şirket sermayesinin % 62.06'sına tekabül eden oy haklarının donduğu şeklinde karar verilmesi, T.T.K Md. 389 ile Kurumsal Yönetim Tebliği İlkeleri'nin 1.4.3.'ncü maddesi uyarınca karşılıklı iştirak ilişkisi sebebiyle, Şirketin bağlı ortaklarından Bahar Döşem San. ve Tic . A.Ş'nin Şirketimizdeki % 7.46 oranındaki hisselerinin ve buna bağlı olarak oy haklarının donması, Şirket sermayesinin % 30,49'una elinde bulunduran yatırımcıların bir kısmından genel kurul toplantısının ertelenmesi talepli başvuruların gelmesi nedenleriyle ve bu şartlarda asgari toplantı nisabının sağlanmayacağı gerekçesiyle, (ii) aynı zamanda gündem maddelerinde ana sözleşme tadili bulunduğundan, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ m. 5/f. 1 ve 6/f. 2 ve Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin m. 71/1-a uyarınca, şirketimizin esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olduğundan ve ilgili izinlerin sehven alınmamış olduğu tespit edildiğinden, Mevcut durum nazara alınarak ertelenmesine, 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelendiği hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallarla duyurulmasına, yeni toplantı tarih ve yerinin daha sonra kurulumuz tarafından toplanılarak kararlaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, 
ANASAYFA    |    KURUMSAL    |    YATIRIMCI İLİŞKİLERİ    |    YATIRIMLARIMIZ    |    MEDYA    |    İLETİŞİM
Copyright © 2010 KERVANSARAY Yatırım Holding A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.