•   
Bağış ve Yardım Politikası
Revize: 1                                                                              
Revize Tarihi: 06 Mayıs 2015
 
 
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
 
 
Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.
 
Temel Amaçlar:
Nakdi ve ayni yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmanın yanında sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak bağış ve yardımlardaki temel amaçlardır.
 
Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:
·         Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesapları
·         Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar
·         İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar
 
Bağış/Yardımlar için Sınır:
·         Genel Kurul’da o yıla ilişkin olarak aksine bir tavan belirlenmemişse, yapılacak bağışın sınırı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan bir önceki yıl faaliyet karının azami %3’üdür.
·         Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesaplarına yapılan yardımlar yukarıdaki hesaplamada dikkate alınmaz.
 
Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:
·         Tutarı 10.000 TL’nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin imzası ile gerçekleştirilebilir.
·         Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.
ANASAYFA    |    KURUMSAL    |    YATIRIMCI İLİŞKİLERİ    |    YATIRIMLARIMIZ    |    MEDYA    |    İLETİŞİM
Copyright © 2010 KERVANSARAY Yatırım Holding A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.